Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési házunk feladata, hogy pezsgővé tegye Nagyvenyim kulturális éle­tét, színt vigyen a mindennapokba. A művészetek terén a kisebb anyagi igényű produkciók, a népszerű, ismeretterjesztő programok terén pedig a lakosság éle­tét segítő, gyakorlatias, praktikus, vagy szórakoztató formák hozhatnak sikert. A művelődési intézmény egyik feladata az ismeretterjesztés, az iskolán kívüli ne­velés. Ennek jegyében indulnak rendszeresen tanfolyamok, ismeretterjesztő elő­adások. Legnagyobb érdeklődés az egészség megőrzése, a betegségekkel és a megelőzéssel kapcsolatos előadások, az egészséges életmód iránt mutatkozik, korcsoportok szerint más-más témakörben. Az élet más területén is ma már sike­res, jól működő klubokkal büszkélkedhet a művelődési ház . A programok között sorolhatnánk a koncerteket, regionális találkozókat, gyer­mek meseelőadásokat, nóta- és operett esteket, amelyek szintén gyakran színe­sítik a palettát.

A művelődési házhoz tarto­zó könyvtárba szívesen járnak a nagyvenyimiek, mert nullától száz­éves korig mindenki megtalálja az igényének legmegfelelőbb olvas­mányt. Mesekönyvek, ifjúsági, irodal­mi, történelmi és úti könyvek, krimik, szórakoztató regények mellett az egészséggel, az életmóddal kapcso­latos kötetek ugyanúgy fellelhetők a polcokon, mint a szakácskönyvek, a verseskötetet és szépirodalmi al­kotások. Közel ötszáz rendszeres ol­vasóval büszkélkedhet Nagyvenyim 17.000 kötetes könyvtára, amely sze­rény videotékával is rendelkezik, to­vábbá író-olvasó találkozókkal hozza közelebb a könyveket az olvasókhoz.

Könyvtárunk online katalógusa: