Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési házunk feladata, hogy pezsgővé tegye Nagyvenyim kulturális éle­tét, színt vigyen a mindennapokba. A művészetek terén a kisebb anyagi igényű produkciók, a népszerű, ismeretterjesztő programok terén pedig a lakosság éle­tét segítő, gyakorlatias, praktikus, vagy szórakoztató formák hozhatnak sikert. A művelődési intézmény egyik feladata az ismeretterjesztés, az iskolán kívüli ne­velés. Ennek jegyében indulnak rendszeresen tanfolyamok, ismeretterjesztő elő­adások. Legnagyobb érdeklődés az egészség megőrzése, a betegségekkel és a megelőzéssel kapcsolatos előadások, az egészséges életmód iránt mutatkozik, korcsoportok szerint más-más témakörben. Az élet más területén is ma már sike­res, jól működő klubokkal büszkélkedhet a művelődési ház . A programok között sorolhatnánk a koncerteket, regionális találkozókat, gyer­mek meseelőadásokat, nóta- és operett esteket, amelyek szintén gyakran színe­sítik a palettát.

A művelődési házhoz tarto­zó könyvtárba szívesen járnak a nagyvenyimiek, mert nullától száz­éves korig mindenki megtalálja az igényének legmegfelelőbb olvas­mányt. Mesekönyvek, ifjúsági, irodal­mi, történelmi és úti könyvek, krimik, szórakoztató regények mellett az egészséggel, az életmóddal kapcso­latos kötetek ugyanúgy fellelhetők a polcokon, mint a szakácskönyvek, a verseskötetet és szépirodalmi al­kotások. Közel ötszáz rendszeres ol­vasóval büszkélkedhet Nagyvenyim 17.000 kötetes könyvtára, amely sze­rény videotékával is rendelkezik, to­vábbá író-olvasó találkozókkal hozza közelebb a könyveket az olvasókhoz.

Könyvtárunk online katalógusa:


Országos Központi Szolgáltatások

 

ODR – ORSZÁGOS DOKUMENTUM-ELLÁTÁSI RENDSZER

Az ODR a nyilvános könyvtári ellátás érdekében szervezett országos dokumentum-ellátási rendszer, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentum-ellátást és a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak.

Bővebb információ: az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer honlapján

MOKKA – Magyar Országos Közös Katalógus

A magyarországi nemzeti, tudományos és felsőoktatási könyvtárak és a központi szolgáltatói szerepet betöltő (megyei, városi) könyvtárak közös katalógusa.

MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a legnagyobb múltú magyar, nyilvános,  online digitális könyvtári gyűjtemény. Az elektronikus könyvtár1994-95-ben jött létre. 1999 szeptemberétől az OSZK keretei között működik. Tevékenységét ugyanakkor ugyanezen évtől egy közhasznú egyesület is segíti. (MEK Egyesület – http://mek.oszk.hu/egyesulet)

A MEK tudományos, oktatási és kulturális témájú, könyvjellegű műveket gyűjt, archivál és szolgáltat nyilvánosan és ingyenesen. Állományában digitalizált és eleve számítógépen készült dokumentumok egyaránt megtalálhatók, sokféle témában és műfajban: a lexikonoktól kezdve a szakkönyveken át a szépirodalmi alkotásokig. 2017 júniusában már 16 és fél ezer katalogizált tételből állt a gyűjtemény; ezek összességében több tízezer egyedi művet tartalmaznak. Az éves gyarapodás kb. ezer új kötet. A gyűjteményben több mint 300, szabadon letölthető, több száz órányi hangoskönyv is található.

A könyvek gyakran többféle formátumban is elérhetők és a speciális igényű felhasználók mobil eszközökre optimalizált, illetve egyszerűsített, akadálymentes felületet is választhatnak. A látogatások száma naponta 25 és 35 ezer között van.

A Magyar Elektronikus Könyvtár elérése